This website is not designed to be viewed on mobile devices, please visit on laptop or desktop.

Or find me on Instagram 

I inherited a haunting in my name

Installation shown at Prospects during Art Rotterdam 2024Time and identity play a recurring role in the work of Geertje Brandenburg (1998). She questions the uniqueness of human beings, and researches how the stories and characters from her own family resonate in her own life. By placing herself on the same level as her characters, present and past, and fact and fiction intermingle in her work. In this way she creates new stories that contain various versions of reality.

As part of Prospects, Brandenburg is showing An Inherited Haunting (2023). This is a cinematic and surrealistic installation about a long-abandoned house that seems to have been overtaken by a small army of snails. In various ancient cultures snails symbolize time and eternity. Crawling across walls and furniture, in this work they appear to primarily emphasize the emptiness of the space, while at the same time bringing it back to life. The same applies to the trickling water that seems to capture the transience of time in the traces it leaves behind. Brandenburg grew up in a family of collectors and is sensitive to the signs and stories of previous owners in every object she comes across. For this installation she was inspired by the home of her grandfather, a place that regularly haunts her dreams. Earlier, her grandfather himself was the subject of her publication Summerhouse (2021) which was based on photographs as well as the letters he wrote from Germany where he was forced to work during the Second World War. A history that, like this house, she has pulled into the present.

Text: Esther Darley
Translation from Dutch to English: Marie Louise Schoondergang


Images by Steven Maybury


Tijd en identiteit spelen een terugkerende rol in het werk van Geertje Brandenburg (1998). Ze vraagt zich af hoe uniek een mens eigenlijk is en onderzoekt hoe verhalen en personages uit haar eigen familie in haarzelf resoneren. Door zichzelf in haar werk gelijk te stellen aan die personages lopen heden en verleden en feit en fictie door elkaar heen. Zo maakt ze nieuwe verhalen met verschillende versies van de werkelijkheid. 

Op Prospects toont ze An Inherited Haunting (2023). Een filmische en surrealistische installatie van een al lang verlaten huis dat lijkt te zijn overgenomen door een klein leger slakken. In sommige oude culturen staat de slak voor tijd en eeuwigheid. Hier benadrukken ze, al kruipend over wanden en meubels, vooral de leegte terwijl ze de ruimte tegelijkertijd tot leven wekken. Dat geldt ook voor het druppelende water dat het verglijden van de tijd lijkt op te tekenen in de sporen die het achterlaat. Brandenburg komt uit een familie van verzamelaars en ziet in elk object dat haar toekomt sporen en verhalen van de vorige eigenaar. Voor deze installatie liet ze zich inspireren door het huis van haar grootvader dat regelmatig in haar dromen terugkeert. Over haar grootvader zelf maakte ze eerder de publicatie Summerhouse (2021) naar aanleiding van foto’s en brieven die hij schreef vanuit Duitsland waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog te werk was gesteld. Een geschiedenis die ze, net als dit huis, het heden intrekt.

Tekst: Esther Darley